Для дому Для компаній

Сторінка для побутових споживачів

ПРО КОМПАНІЮ

Територія, на якій Компанія здійснює свою діяльність, становить 33,6 тис. кв. км (5,5% території України). ПАТ «Одесаобленерго» забезпечує електропостачання приблизно 1 млн. фізичних осіб (5% населення України).

До складу ПАТ «Одесаобленерго» входять:

1. 10 РЕМ прямого підпорядкування;

2. Ізмаїльські електричні мережі, яким безпосередньо підпорядковані 8 районів електричних мереж (далі РЕМ).

3. Котовські електричні мережі, яким безпосередньо підпорядковані 12 РЕМ;

4. РСУТ - центр;

5. Управління ПАТ «Одесаобленерго»

Основними цілями діяльності Товариства є:

 • передача та надійне постачання електричної енергії споживачам на умовах укладання договорів за тарифами, які регулюються згідно чинного законодавства в умовах функціонування єдиної енергосистеми України;
 • здійснення єдиної інвестиційної політики та залучення капіталу;
 • проведення єдиної науково-технічної політики і впровадження нових прогресивних видів техніки і технологій;
 • отримання прибутку для розвитку Компанії, забезпечення інтересів її акціонерів та задоволення економічних інтересів і соціальних потреб працівників;
 • одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, отримання акціонерами дивідендів.

Предмет діяльності Товариства:

 • передача та розподіл електричної енергії;
 • надання послуг на оптовому ринку електричної енергії України;
 • постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
 • експлуатація ліній електропередач та підстанцій;
 • комплексне виконання робіт монтажу, ремонту і технічного обслуговування енергетичного устаткування і споруд;
 • проектування, будівництво, реконструкція, технічне переозброєння і капітальний ремонт електричних мереж, споруд, машин і механізмів;
 • інше згідно із Статутом Товариства.

          Вид ліцензії

№ ліцензії, дата видачі

 Орган, що видав дозвіл

На право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами

Серія АЕ № 194764 від 21.05.20131

Національна Комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ)

На право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

Серія АЕ № 194763 від 21.05.20131

Національна Комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ)

 

Структура ціни на товари, які реалізуються

Відповідно до чинної законодавчої бази України роздрібні тарифи на електроенергію формуються енергопостачальною компанією згідно з постановою НКРЕ від 22.01.2001р. № 47. На рівень роздрібних тарифів визначальною мірою впливає зміна оптової ринкової ціни електроенергії. Оптова ринкова ціна на електроенергію, скоригована на нормативні втрати в електромережах, у структурі роздрібного тарифу становить більше ніж 70%, і, відповідно, зміна цієї складової найбільш обумовлює зміну роздрібних тарифів.

Роздрібні тарифи на електроенергію диференціюються за класами напруги на межі балансової належності мереж (1 клас напруги-154-35кВ та 2 клас - 10-04 кВ).

Основні ринки збуту та ключові споживачі

Товариство є природним монополістом у м.Одесі та у Одеській області. Конкурентами є незалежні постачальники електроенергії та ліцензіат за регульованим тарифом - Одеська залізниця.

Ключовими споживачами електроенергії є: Одеський припортовий завод, ТОВ «Інфокс», ПАТ "Одеський НПЗ", КП "Теплопостачання міста Одеси", КП "Одесміськелектротранс", ПАТ «Одеська ТЕЦ».

На стан Компанії, особливо на фінансове становище, впливає платоспроможність промислових і побутових споживачів електроенергії, вік обладнання і погодні умови.

Товариство зацікавлене в поліпшенні якості електроенергії, що поставляється споживачам, та в підвищенні надійності електропостачання. Політика компанії спрямована на запобігання безоплатному відпуску електроенергії споживачам, впровадження заходів щодо здійснення стовідсоткових та в повному обсязі розрахунків з ДП «Енергоринок» за куповану на оптовому ринку електроенергію.

                      Загальні характеристики ПАТ «Одесаобленерго»

Параметр

Одиниця виміру

 

2015 рік

 

Площа території, на якій здійснюється діяльність

тис.кв.км

33,6

Кількість абонентів, всього

од.

1036244

по 1 класу напруги

од.

564

по 2 класу напруги

од.

1035680

в т.ч. населення

од.

956162

Загальна довжина електричних мереж

км

42396

з них: повітряних:

км

39007

110/150 кВ

км

2461

35 кВ

км

3923

6/10 кВ- 20 кВ

км

13573

0,38 кВ

км

19050

кабельних:

км

3389

110 кВ

км

5

35 кВ

км

50

1-10 кВ

км

2181

0,38 кВ

км

1153

Сумарна потужність власних трансформаторів

МВТ

6447

110 кВ

МВТ

2996

35 кВ

МВТ

962

6/10кВ - 20 кВ

МВТ

2489

Загальна кількість підстанцій

од.

9110

110 кВ

од.

69

35 кВ

од.

205

6/10кВ - 20 кВ

од.

8836

____________

1Ліцензію було замінено у зв’язку зі зміною найменування ПАТ «Одесаобленерго»