У своїй діяльності Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» керується принципами корпоративного управління, закріпленими Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про цінні папери і фондовий ринок», Принципами корпоративного управління, затвердженими рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №571 від 11.12.2003р., Статутом ПАТ «Одесаобленерго», серед яких:

  • Захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими вони володіють, та інших факторів;
  • Забезпечення ефективного управління діяльністю Товариства шляхом створення дієвої, незалежної Наглядової ради та кваліфікованого виконавчого органу (Правління), раціонального і чіткого розподілу повноважень між ними;
  • Обов’язок посадових осіб органів Товариства діяти добросовісно та розумно в найкращих інтересах Товариства;
  • Принцип прозорості: Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну та достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються діяльності Товариства;
  • Забезпечення комплексного, незалежного об’єктивного та професійного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, як через залучення незалежного зовнішнього аудитора, так і через механізми внутрішнього контролю (створення Ревізійної комісії Товариства).

Саме неухильне дотримання наведених вище принципів всіма підрозділами Товариства, на думку ПАТ «Одесаобленерго», формує політику корпоративного управління Товариства та забезпечує спрямованість діяльності товариства на досягнення наведеної в Статуті ПАТ «Одесаобленерго» керівної мети Товариства - покращення добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів;Саме неухильне дотримання наведених вище принципів всіма підрозділами Товариства, на думку ПАТ «Одесаобленерго», формує політику корпоративного управління Товариства та забезпечує спрямованість діяльності товариства на досягнення наведеної в Статуті ПАТ «Одесаобленерго» керівної мети Товариства - покращення добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів;

 

Голова Правління

Ніверчук Олександр Миколайович

 

Члени Правління

Риман Анастасія Андріївна 

 

Богаченков Віталій Юрійович

 

Пєсков Сергій Анатолійович

 

Придачин Сергій Михайлович

Голова Наглядової ради

Лавренко Микола Миколайович

Заступник Голови Наглядової ради

Судак Ігор Олександрович

Секретар Наглядової ради

Глазова Ольга Валеріанівна

Члени Наглядової ради

Шандрук Олександр Тихонович

 

Джафарова Олена Анатоліївна

 

Зоммер Анатолій Еммануїлович

 

Сушко Світлана Валеріївна